Khách hàng có thể thanh toán qua các cách sau

Tài khoản ngân hàng

 

Techcombank: Techcombank Nguyen Co Thach - Ha noi
Chu the:   Nguyen Tri Hien
Tai khoan: 14022535436017

 

Techcombank: Techcombank Nguyen Co Thach - Ha noi

Chủ thẻ:   Nguyen Tri Hien

Tài khoản: 14022535436017

 

 

Vietcombank: Ngan Hang Ngoai Thuong Viet Nam - Chi nhanh Thang Long

Chủ thẻ:    Nguyen Tri Hien

Tài khoản: 0491001846222

 

 

 

Thanh toán trực tiếp

Thanh toán tại văn phòng đại điện công ty.

Địa chỉ: Phòng 504 - Ct3B - Mỹ Đình 2 - Từ Liêm Hà nội

Số điện thoại: 0912268046

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

    Yahoo Messenger

THỜI GIAN

TIN TỨC